Dobra praksa pri uporabi SOLIDWORKS mrežne licence

Do SOLIDWORKS mrežne licence dostopamo tako, da v SolidNetWork License Manager Client-u vpišemo podatke o strežniku, kjer je le-ta aktivna. V primeru, da mrežno licenco prestavimo na drug strežnik ali pa le-tega preimenujemo, moramo na vseh klientih popraviti podatke o strežniku.

Temu se lahko izognemo tako, da mrežni administrator doda zapis v lokalni DNS:

IP naslovu strežnika (na katerem je aktivna SOLIDWORKS mrežna licenca) dodelimo poljubno ime/alias (npr. swlicenseserver), ki ga nato uporabimo za dodajanje strežnika na klientu (glej sliko). V primeru menjave licenčnega strežnika na drug naslov se tako samo popravi nastavitev v routerju in ni potrebnih popravkov na vsakem klientu posebej.