Form Wash – Navodila za uporabo

Form Wash odstrani nestrjeno tekočino iz površine vašega natisnjenega modela z uporabo izopropil alkohola (IPA). Ponuja enoten, dosleden in avtomatiziran proces čiščenja. Enostavno samo prenesete delovno ploščo z vašim natisnjenim modelom iz Form 2 v Form Wash ali postavite kose v košarico, ki je vključena s From Wash, nastavite čas čiščenja in naprava bo spustila natisnjene kose v alkohol ter pričela s čiščenjem. Po čiščenju Form Wash samodejno dvigne delovno ploščo in košarico iz izopropil alkohola.

Form Wash pregled sistema

 1. Nosilec platforme – Drži platformo med čiščenjem delov.
 2. Košara – namenjena za čiščenje delov brez platforme.
 3. Nosilec košare – Kavelj za dviganje in spuščanje košare.
 4. Zunanji pokrov – Omeji izhlapevanje izopropil alkohola (IPA). Zaprite, ko napravo ne uporabljate.
 5. Notranji pokrov – Sekundarni pokrov na tečajih zadržuje IPA v komori in hkrati dovoli spuščanje in dviganje delov v vedro.
 6. Vedro za pranje – Snemljivi rezervoar z maksimalno kapaciteto 8,6 l.
 7. Zaslon – Prikaže stanje, čas in nastavitve za opravljanje s Form Wash.
 8. Gumb – Z obračanjem in pritiskom nastavite čas in pričetek, pavzo ali konec cilka pranja.
 9. Shramba za orodje – Na vsaki strani zadaj sta prostora za shranjevanje orodij.
 10. Napajalnik – Dovaja električni tok Form Wash-u. Specifikacije: 24 V, 2 A
 11. Izopropil alkohol (IPA)Ni vključen. Raztopi tekočo smolo od natisnjenih delov. Začnite z 10 l. Kocentracija mora biti 90% ali več.

 

Orodja

Form Wash vključuje prostor za shranjevanje pogosto uporabljenih orodij med procesom čiščenja delov.

 

A. Klešče ščipalke – Za odstranjevanje konic podpor iz natisnjenega dela.
B. Orodje za ločevanje – Previdno nagibajte orodje pod osnovo za ločitev dela od platforme.
C. Hidrometer – Plava v IPA za merjenje kocentracije IPA s smolo, na podlagi kalibracije merilca v svežem IPA.
D. Strgalo – Lahko uporabljeno za odstranjevanje delov iz platforme ter skrbno čiščenje in pregledovanje posode za strjeno smolo.
E. Pinceta – Uporabite za upravljanje z majhnimi deli ali za obdelavo podpor po tiskanju.
F. Sifonska črpalka – Prenašanje IPA med vedrom za pranje in posodo za shranjevanje.

 

Priprava form Wash-a

Za takojšno uporabo Form Wash-a po prejemu svetujemo, da si predhodno pripravite 10 litrov izopropil alkohola (vsaj 90%), saj ni vključen z izdelkom.

 • Napolnite vedro z izopropil alkoholom

Izopropil alkohol je topilo namenjeno odstranjevanju nestrjene smole iz površine SLA natisnjenih predmetov. Odprite zunanji pokrov. Vedro z vlivanjem ali s pomočjo črpalke napolnite z izopropil alkoholom (IPA), da bo gladina med oznakama za minimalno (7,8 l) in maksimalno (8,6 l) količino.

 • Povežite napajanje

Povežite kabel za napajanje s Form Wash-om in virom energije. Form Wash vklučuje USB priključek za možnost posodabljanja programske opreme.

 • Kalibracija hidrometra

Sklicujte komponente hidrometra glede na naslednja imena:
A: Obroček, B: Plovec, C: Ročaj, D: Visoka krila, E: Nizka krila, F: Utež

Za kalibriranje hidrometra, držite za ročaj in spustite orodje v Formlab Wash vedro s svežim izopropil alkoholom. Premaknite obroček po steblu da je poravnan z nizkimi krilci, ko hidrometer plava na raztopini. Pustite obroček na tej poziciji. Določena poravnava je namenjena preverjanju kocentracije raztopine po pranju. Shranite hidrometer v prostor za shranjevanje orodij.

OPOMBA:
Hidrometer je oblikvan za delovanje samo v 90% IPA ali višje in ne deluje v IPA z manj kot 90% ali drugih raztopinah. Po kalibraciji v svežem IPA bo hidrometer učinkovit samo v IPA z isto kocentracijo. Hidrometer se lahko tudi kalibrira v majhnem rezervoarju s svežim IPA.

 

Uporaba Form Wash-a

Ko je Form Wash priključen vam zaslon in gumb omogočata delovanje z vmesnikom za programiranje in opravljanje z napravo. Obračajte gumb v obe smeri za navigiranje po meniju, ter pritisnite nanj za izbiranje možnosti.

Naslednje možnosti so na voljo v glavnem meniju na Form Wash zaslonu:

 • Start – spusti platformo in nosilec košare v napravo in prične proces čiščenja.
 • Open – dvigne platformo in nosilec košare.
 • Sleep – sputi platformo in nosilec košare v naprovo. Čistilni proces se ne prične, dokler ni izbrana ‘Start’ možnost.
 • Čas: Pritisnite na gumb za določanje časa pranja (v minutah). Preverite priporočeni čas pranja pred začetkom cikla.

Med pranjem se na zaslonu prikaže preostali čas cikla in nekaj drugih možnosti. Izberite ‘Pause‘ za ustavitev cikla ter dvig platforme in držala za košaro. Preostali čas cikla ostane in lahko nadaljujete. Ko izberite ‘End‘ prekinete cikel in platforma ter držalo za košarico se dvigneta. S tem ukazom ni več možno nadaljevati cikla.

Nosite rokavice, ko opravljate s deli in površinami z IPA ali nestrjeno smolo.

 • Vstavljanje natisnjenega modela

Z uporabo gumba in zaslona dvignite platformo in nosilec košare izven vedra. Za enostavno upravljanje namestite platformo s tiskanimi deli neposredno v From Wash za pranje delov pred ločevanjem od platforme. Poravnajte zgornji rob platforme z ročicami nosilca plaforme Form Wash-a in ga do konca vstavite.

Največje dovoljene dimenzije delov, ki jih lahko čisti Form Wash je 14,5 x 14,5 x 17,5 cm.

Alternativna metoda čiščenja

Deli se lahko tudi operejo v košari, bodisi kot alternativa ali skupaj s platformo. Postavite dele neposredno v košaro, potem ko jih odstranite iz platforme z orodjem za odstranjevanje, strgalom ali kleščam. Košara pride nameščena v Form Wash-u. Brez platforme je košaro možno odstraniti z dvigom vertikalno iz nosilca košare.

OPOMBA:
Prepričajte se, da so deli trdno pritjeni na platformo, ko čistite brez košare. Slabo pritrjeni deli na platformo se lahko med čiščenjem snamejo in poškodujejo, povzročijo hrup ter lahko vplivajo na kocentracijo IPA razstopine.

 • Nastavljajne časa čiščenja

Obrnite gumb za krmarjenje po meniju zaslona in nastavite čas pranja. Pritisnite gumb za izbiro ali potrditev. Za izbiro pravilnega časa čiščenja glede na material, kliknite tukaj in boste preusmerjeni na Formlabs-ovo stran z vsemi informacijami. Čase čiščenja posodobijo, kadar se naredi sprememba pri strukturi oziroma izdelavi materiala. Čistite dlje časa, ko uporabljate delno smolnato kocentrirano IPA.

Cikelj čiščenja se prične, ko se platforma in košara spustita ter zagotovite, da je zunanji pokrov zaprt.

Večina materialov zahteva čiščenje po prevzetem času Form Wash-a kar je 10 min.
Sušenje delov

Nosilca za platformo in košaro se samostojno dvigneta iz vedra po končanem ciklu. Izopropil alkohol, ki bo kaplljal na notrjani pokrov iz modela med sušenjem, se odteče v vedro. Temeljito izpraznite IPA iz delov; skrbno preverite konkavno in votlo geometrijo, kjer bi se lahko nahajal IPA. Pustite, da se deli po pranju in odtoku sušijo vsaj 30 min.

Za takojšni pričetek naslednjega cikla, sušite dele zunaj Form Wash-a. Bodite posebno pozorni pri ostrih predmetih in spolzkih površinah pri ločevanju mokrih delov od platforme.

 • Vzemite dele

Odstranite platformo ali dele iz košare, odvisno od metode pranja uporabljene v koraku 1.

 • Odstranitev delov

Ko se deli po pranju posušijo uporabite orodje za ločevanje, strgalo ali klešče ščipalke za odstranitev dela od platforme.

Uporaba orodja za ločevanje.

 • Vzdrževanje

S časoma pri uporabi postaja IPA bolj kocentriran s tekočo smolo, kar zmanjša učinkovitost Form Wash-a. Kalibriran hidrometer prikaže, ko je IPA 10-12% kocentriran s smolo in je priporočljiva menjava IPA raztopine.

 

Menjava izopropil alkohola

Uporabite hidrometer za preverjanje kocentracije izopropil alkohola (IPA) in smole med cikli. Za gladko in čisto površinsko obdelavo, zamenjajte IPA ko je obroček na steblu hidrometra nad visokimi krilci.

Potrebna oprema za menjavo IPA:

 • Sifonska črpalka, vključena s Form Wash-om
 • Rezervoar, primeren za shranjevanje do 8,6 l IPA
 • 8,6 l svežega IPA

 

 • Odstranite vedro za spiranje in notrani pokrov

Pričnite z odprtim zunanjim pokrovom, dvignjenim nosilcem za platformo in odstranjeno košaro. Dvignite vedro in jo pomaknite proti sebi, da jo odstranite iz podsavka. Postavite vedro na čisto stabilno površino, nato z dvigom odstranite notranji pokrov.

 • Uporabite sifonično črpalko

V odstranjeno vedro z uporabljenim IPA vstavite togo cev sifonične črpalke, upoglivo cev pa v rezervoar, kamor želite prenesti IPA. Nekajkrat stisnite ročaj črpalke. Črpalko držite in posotpoma sprostite, ko se IPA začne teči skozi črpalko.

 • Očistite vedro – neobvezno

Za najčistejše pranje, izplaknite vedro z IPA in obrišite s papirnato brisačo.

 • Napolnite s svežim IPA

Vedro ali z vlivanjem ali s pomočjo črpalke napolnite s svežim izopropil alkoholom (IPA). Gladina topila naj bo med oznakama za minimalno (7,8 l) in maksimalno (8,6 l) količino.

 • Namestite notranji pokrov

Naravnajte sprednji rob notranjega pokrova z robom vedra, nato spustite pokrov na vedro.

Odlaganje uporabljenega IPA

Vedno se posvetite z varnostnim listom vašega IPA ponudnika za varno in odgovorno odstranjevanje uporabljenega IPA.

 

Varna uporaba Form Wash-a

 

VIRI:

Form Wash Pregled Sistema: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001174084-Form-Wash-System-Overview

Priprava Form Wash-a: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001168190-Receiving-and-Setting-Up-Form-Wash

Uporaba Form Wash-a: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001174104-Using-Form-Wash

Menjava IPA: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001341990-Replacing-IPA

Varna uporaba Form Wash-a: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001174124-Safety-with-Form-Wash