CAMWorks: postopek aktivacije mrežne licence na strežniku

CAMWorks uporablja ali USB dongle ali Flex LM licenčne datoteke za aktivacijo licenc. Sledeči članek opisuje postopek za aktivacijo CAMWorks mrežne licence na strežniku.

  1. Potem ko ste namestili CAMWorks, je potrebno navigirati do ”CW License Manager”-ja. Le-ta se privzeto nahaja na lokaciji, kot je vidno na spodnji sliki. Alternativno pa lahko v Windows Start meni polje vpišete ”CW License Manager” ter ga aktivirate na takšen način. Postopek morate opraviti na računalniku, na katerem je strežnik.

Slika 1: Lokacija ”CW License Manager” datoteke.

        2. Odpre se vam pogovorno okno ”CAMWorks License Manager”. Izberite si zavihek ”Server Settings”. Kliknite na gumb ”Browse…” ter navigirajte do datoteke, kamor ste si shranili vašo licenčno datoteko, ter jo izberite. Nato kliknite na gumb ”Install CAMWorks license service”. Ko se namestitev zaključi, kliknite na gumb ”Start”. Če gumb ”Start” postane sive barve in gumb ”Stop” postane črne barve, potem je bila namestitev pravilno izvedena.

Slika 2: Pogovorno okno za namestitev licence na strežniku.

3. Potem ko ste licenco uspešno zagnali na strežniku, je potrebno pravilno usmeriti vse druge računalnike, ki bodo uporabljali licenco (”Client” računalniki). Računalnike morate usmeriti proti licenci. Zaženite ”CW License Manager” na posameznem računalniku ter si izberite zavihek ”License Setup”. Izberite si možnost ”Set Server Host name and Port number for floating license”. V polje ”Server Host name” vpišite ime vašega strežnika. V polje ”Port number” pa je proporočljivo vpisati ime vašega porta. Privzeto je ta številka 27000. Kliknite na gumb ”Apply” ter nato ”OK”. Enak postopek je potrebno ponoviti na vseh računalnikih, ki bodo uporabljali to licenco.

Slika 3: Pogovorno okno za namestitev licence na ”Client” računalniku.