My.SolidWorks dostop za dijake, študente in profesorje

Featured Video Play Icon

My.SolidWorks je portal, kjer je združenih ogromno informacij na temo programa SOLIDWORKS in ekosistema v katerega je program vključen. Na portalu so povezave do forumov, vaje za različne veje programa, pripravljalni testi za certifikate in veliko več. Zaradi tega je to odlično učno orodje za profesorje, dijake in študente.

Učitelji in učenci, ki imajo dostop do SEK (student engineering kit) ali do SE (student edition) licenc, imajo sedaj omogočen dostop do te bogate knjižnice znanja. Za dostop ti uporabniki uporabijo serijsko številko njihove SOLIDWORKS licence. Uporabniki z SDK (student design kit) licencami nimajo omogočenega dostopa do My.SolidWorks.

Za prijavo oz. registracijo je potrebno iti na my.solidworks.com, kjer na oglasu  »MySolidWorks for Students« kliknete »Learn More«.

Odpre se okno, kjer vidite matriko različnih dostopov do portala. Kot učitelj ali učenec imate dostop, ki je skoraj identičen tistemu, ki ga dobi standarden uporabnik komercialne verzije programa SOLIDWORSK. Tukaj imate sedaj možnost narediti račun, ki vam bo omogočal dostop do portala My.SolidWorks. Kliknite na »Create Account«.

Prikažejo se navodila za izdelavo uporabniškega računa v naslednjem koraku. Zelo je pomembno, da v naslednjem koraku izberete »I am not a SolidWorks customer or I do not have a SolidWorks Serial #«. Izberite »Create Account«.

V oknu, ki se prikaže, vpišete vaš e-mail naslov in izberete »I am not a SolidWorks customer or I do not have a SolidWorks Serial #«. Izberite »Next«.

V naslednjih dveh oknih se vpiše vaše podatke. Okna, ki imajo rdečo zvezdico, so obvezna. Potrebno je tudi izbrati  »I have read and agreed to the Privacy Policy«. Ko na drugem oknu potrdite vpisane podatke z »Next«, boste dobili opozorilo, da je bilo na vaš elektronski naslov poslano sporočilo z aktivacijsko povezavo. Ko izberete povezavo, aktivirate račun.

Sedaj se vrnite na okno z navodili za izdelavo računa in izberite »Log in to Register«.

Odpre se okno, kjer se prijavite v My.SolidWorks.

Za registracijo je potrebno v zadnjem oknu vpisati le še ime šolske ustanove, leto diplome in serijsko številko vaše SEK ali SE licence SOLIDWORKS-a. Kliknite »Register«.