Novosti v CAMWorks 2017 – SP2.0

Podprte platforme

CAD modelirnik SOLIDWORKS 2016
SOLIDWORKS 2017
CAMWorks Solids 2016
CAMWorks Solids 2017
Operacijski sistemi Windows Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 (SP1 ali več)[*Windows Home različice nisto podprte]
OPOMBA: CAMWorks 2017 je podprt samo na 64 bitnih operacijskih sistemih

NOVOUporabniški vmesnik je na voljo v korejskem in češkem jeziku

Namen Zagotoviti uporabniški vmesnik v korejskem in češkem jeziku.
Implementacija Od CAMWorks 2017 SP2 dalje bo uporabniški vmesnik na voljo v korejskem in češkem jeziku.

Med procesom namestitve CAMWorks 2017, bosta v čarovniku za namestitev pod »Language Selection« na voljo dva nova jezika, katerih bo moč izbrati ter namestiti (korejski ter češki jezik).

NOVONaprednejša metoda za izdelavo 3-osnih poti orodja

Namen Zagotoviti naslednjo generacijo metod za izdelavo 3-osnih poti orodja
Implementacija Od verzije CAMWorks 2017 SP2 dalje bodo uporabniki imeli možnost generiranja 3-osnih orodnih poti z obstoječo metodo (Previous Method) ali z na novo uveljavljeno metodo naslednje generacije (Advanced Method).

Kot privzeto bodo vse orodne poti generirane z obstoječo metodo (t.j. Previous Method). Novo metodo je potrebno aktivirati pod ustreznimi nastavitvami.

Koraki za spremembo metode generiranja 3-osnih orodnih poti:
  • Odprite pogovorno okno CAMWorks Options ter odprite zavihek Update.
  • Pod možnostjo 3 axis toolpath generation method iz spustnega seznama izberite možnost Advanced Method.
  • Kliknite OK da potrdite izbiro ter zaprite pogovorno okno.
    Vse 3-osne orodne poti, ki bodo generirane od sedaj naprej, bodo uporabljale novo metodo (Advanced Method).

Glavne izboljšave v napredni 3-osni metodi generacije orodnih poti:

Podpora za prekrivanje pri operacijah Area Clearance/Z Level Operacije Area Clearance in Z level so bile izboljšane in sedaj vsebujejo možnost definicije poti glede na globino po Z osi upoštevajoč višino prekrivanja. Vključena je tudi možnost Hit flats, ki zagotavlja, da bodo ravnine, ki so pravokotne na os orodja ustrezno očiščene.
Podpora za uporabniško določena orodja Možnost Advanced Method za izdelavo poti orodja vključuje podporo za profile uporabniško določenih orodij (specialna orodja). Pot orodja bo preračunana na osnovi dejanske geometrije orodja in ne na osnovi rezalnega premera/dolžine rezalnega orodja, ki se jih določi v pogovornem oknu Tool.
Boljše ujemanje lokov (Arc Fitting) (tako za 2D kot za 3D) Za okrogle kose, ki uporabljajo »Arc Fitting«, sedaj obstaja možnost preračunavanja celotnega kroga. Za operacije Pattern Project se je »Arc Fitting« izboljšal za G18/G19 loke.
3D Stepover med operacijo Pattern Project Možnost 3D Stepover je sedaj na voljo, ko uporabljamo vodilne črte v Pattern Project orodnimi potmi ter orodnimi potmi krivulj.
Obdelava od spodaj navzgor za Z Level operacije Pri Z Level operacijah je sedaj možno preračunati poti orodja tako, da se orodna pot začne na dnu kosa oz. modela ter se nadaljuje navzgor po kosu oz. modelu.
Odstranitev konic pri uporabi vijačnih vzorcev (Helical Pattern) pri Z Level operacijah Pri Previous Method načinu preračunavanja orodnih poti je obstajala verjetnost, da je preračunana orodna pot vsebovala konice, ko se je uporabil vijačni vzorec pri operaciji Z Level. Pri Advanced Method načinu preračunavanja orodnih poti pa ja ta napaka odpravljena.
Izboljšan Rest Machining (obdelava ostankov materiala iz prejšnjih operacij) Izboljšan »Rest Machining«, ko se ga uporabi pri operacijah »Constant Stepover« in »Area Clearance«, sedaj uporablja napredni algoritem, ki določa potrebno količino odstranjenega materiala iz določenega območja ter zagotavlja, da orodje tudi ostane v tem območju. Način Advanced Method za preračunavanje orodnih poti sedaj podpira Staydown obdelavo napram načinu Previous Method za preračunavanje orodnih poti, ki lahko ustvari veliko število odprtih poti in hitrih pomikov.