Ustvarjanje varnostnih kopij SOLIDWORKS PDM

Ustvarjanje varnostnih kopij štejemo kot dnevno opravilo vzdrževanja sistema SOLIDWORKS PDM. Kreiranje varnostne kopije je potrebno tudi pred vsako posodobitvijo oz. nadgradnjo sistema SOLIDWORKS PDM.

Pri varnostnem kopiranju so iz procedur izključene zadnje spremembe vseh tistih datotek, ki jih imajo v času kreiranja varnostne kopije uporabniki zaklenjene za uporabo (»Checked-out«), saj so te spremembe takrat še vedno vidne le v lokalnih pogledih odjemalcev, ne pa tudi na strežnikih. Zato se priporoča, da so ob kreiranju varnostnih kopij vse datoteke vnešene v zalogovnik (»Checked-in«), da se ustvarijo varnostne kopije vseh datotek.

Varnostna kopija celotnega sistema PDM obsega varnostne kopije naslednjih komponent:

 • SQL podatkovnih baz za vse zalogovnike
 • Glavne SQL podatkovne baze (ConisioMasterDb)
 • Datotek arhivskega strežnika za vse zalogovnike
 • Nastavitev arhivskega strežnika

Ustvarjanje varnostnih kopij posameznih komponent naj poteka v istem času, da se izognemo morebitnim napakam/izgubi podatkov iz neusklajenih varnostnih kopij posameznih komponent. Nujno potrebno je ustvarjati varnostne kopije vseh komponent sistema PDM, saj brez vseh komponent moremo povrniti stanja v primeru težav. (primer: z varnostnimi kopijami le SQL podatkovnih baz ne moremo povrniti datotek v primeru katastrofalne izgube podatkov – npr. odpoved diska)

Ustvarjanje varnostne kopije:

1. Podatkovne baze (SQL)

 1. Na računalniku, kjer se nahaja SQL strežnik, zaženemo program SQL Server Management Studio. Vanj se prijavimo s primernimi administracijskimi pravicami.
 2. V drevesni strukturi na levi strani razširimo mapo »Databases«
 3. Desno kliknemo izbrano podatkovno bazo, iz menija izberemo »Tasks« in nato »Back up«
 4. V oknu »Back up databases« v razdelku »Source« nastavimo:
  • Za »Backup type« izberemo »Full«
  • Za »Backup component« izberemo »Database«
 5. V razdelku »Destination« kliknemo na »Add« in izberemo pot in ime ciljne datoteke, kamor se shrani varnostna kopija
 6. Ko se postopek zaključi, kliknemo »OK«
 7. Postopek ponovimo še za vse preostale baze.

2. Glavne podatkovne baze (SQL)

 • Postopki so enaki kot v koraku 1, le da za ustvarjanje varnostne kopije izberemo podatkovno bazo »ConisioMasterDB«

3. Arhivskega strežnika

 • Na arhivskem strežniku prebrskamo do lokacije, kjer se nahaja mapa z datotekami izbranega zalogovnika (ime mape je enako imenu zalogovnika)Če ne vemo kje se mapa nahaja, lahko lokacijo preberemo iz registra: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable

 • Varnostno kopijo ustvarimo tako, da celotno mapo kopiramo na ciljno lokacijo
 • Postopek ponovimo za vse preostale mape zalogovnikov, za katere ustvarjamo varnostne kopije

4. Nastavitev arhivskega strežnika

 • Na računalniku kjer se nahaja arhivski strežnik zaženemo aplikacijo »Archive Server Configuration«
 • V menijski vrstici izberemo »Tools«, nato »Backup settings«
 • Pojavi se nam okno »Backup settings«
  • Izberemo zalogovnike, za katere želimo varnostno kopirati nastavitve (priporočljivo je izbrati kar opcijo »Include all vaults«)
  • V polje »Backup location« nastavimo lokacijo kamor naj se nastavitve shranijo
  • Za varnostno kopijo lahko določimo tudi geslo (polje »Password«; to geslo je potrebno vnašati pri obnavljanju varnostne kopije; lahko pustimo tudi prazno)
  • Da sprožimo proces ustvarjanja varnostne kopije, kliknemo na »Launch backup«

 • Ko se postopek zaključi, kliknemo »OK«.
 • Varnostna kopija nastavitev arhivskega strežnika se shrani na izbrano lokacijo z imenom: »Backup.dat«

Za izbor lokacije varnostnih kopij priporočamo mapo na fizično drugem računalniku (varnostno kopiranje na isti računalnik ali na isti disk nima velikega pomena v primeru, da pride do težav s strojno opremo), še bolje pa je, da se ciljni računalnik nahaja na drugi lokaciji (off-site; npr. v primeru požara v strežniški sobi imamo tako podatke na varnem na drugi lokaciji).

Priporočamo tudi avtomatizacijo ustvarjanja varnostnih kopij (schedule). Za podatkovne baze se lahko uporabi SQL Server Management Studio, za nastavitve arhivskega strežnika orodje »Archive Server Configuration« že vsebuje opcije za periodično ustvarjanje varnostnih kopij, za arhivske datoteke pa se lahko uporabi specializirana aplikacija (npr. Backup Exec).