SOLIDWORKS DimXpert + CAMWorks TBM (Tolerance Based Machining)

CAMWorks TBM (Tolerance Based Machining) je nova funkcionalnost CAMWorks-a, ki sedaj omogoča, da ročna opravila priprave kosov za obdelavo na CNC stroju kot so npr. nastavljanje toleranc, površinskih obdelav in drugih oznak, katere smo dosedaj postavljali na risbe, postanejo preteklost.

CAMWorks sedaj lahko sam spozna tolerance in površinske oznake, ki so vezane na posamezno značilko (feature), in tako lahko tudi sam izbere primerno orodje, hitrosti, … in tako generira optimalno pot orodja.

Na ta način lahko zelo avtomatiziramo celoten proces priprave G kode, minimiziramo napake in ga seveda tudi pohitrimo.