• CheckMate CMM
  • Webinar: Kako se spreminjajo inšpekcijski postopki v času Industrije 4.0

    Kontrola postopkov (inšpekcijska kontrola) ponavadi zaostaja pri načrtovanju in proizvodnji v smislu pretoka podatkov, vizualizacije in simulacije. V tem delu bodo pregledane sodobna orodja, ki so omogočile, da se ta kontrola približa v času omenjenim procesom. V predstavitvi bodo preučeni novi standardi, ki urejajo obliko in obseg informacij o nameri zasnove, ki so na voljo inšpekciji. Postopke tolmačenja in ročnega dela, ki trajajo veliko časa, je zdaj mogoče standardizirati in avtomatizirati. To vključuje sledenje značilnosti lastnosti in vzorcev, kar pomaga poenostaviti analizo podatkov. Poleg tega je zdaj praktično simulirati več korektivnih ukrepov in rezultate prikazati v kontekstu – na 3D CAD modelu. Ta orodja je možno uporabiti tako za zagon procesa kot za samo preverjanje med postopkom. Rezultat tega je znatno zmanjšanje časa zagona in odpada v različnih proizvodnih procesih. Predstavljeni bodo primeri učinkov teh sprememb na področju precizne strojne obdelave, preoblikovanja pločevine in varjenja ter strojne obdelave ulitkov in kovanih delov.

    (more…)