Sodelovalni inženiring s 3D Product Architect in Product Release Engineer

Video: https://bit.ly/4bXJRE2
Spraviti izdelek na trg ni enostavno. Za učinkovitost je potrebno sodelovanje v vseh fazah razvoja. Portfelj 3DEXPERIENCE Works vam omogoča poenotenje procesa razvoja izdelka v en sam vir resnice, ki poenostavi vaš razvoj in spodbuja učinkovitost – od koncepta do izdaje.