Postavljanje ciljev pri skeniranju s FARO Focus 3D laserskim skenerjem

Featured Video Play Icon

Cilji (angl. targets) so fizični predmeti, katere postavimo v prostor z namenom, da jih skener zazna in uporabi kot reference. Na ta način lahko potem softver te cilje uporabi kot skupne oznake med različnimi skeni in jih tako lažje poveže v celoto in postavi v enoten koordinatni sistem. Ta postopek imenujemo registracija.

V splošnem poznamo dve vrsti ciljev: tiskani cilji in pa sfere oz. krogle. Kako te cilje pravilno umestimo v prostor, pa je vsebina tega videa.