Cloud-to-cloud analiza v programski opremi FARO BuildIT Construction

V videu si lahko ogledate korake postopka primerjave cloud-to-cloud (oblak točk na oblak točk) v programsko opremi FARO BuildIT Construction. Cloud-to-cloud funkcija omogoča 4D (štiri dimenzionalno) analizo pri čemer se četrta dimenzija nanaša na čas. Pri Cloud-to-cloud analizi lahko uporabimo oblaka točk iz različnih časovnih obdobij in rezultiramo spremembe v zajetih podatkih v tem časovnem okvirju. Prednost ki jo Cloud-to-cloud analiza prinaša je uporaba skeniranja za spremljanje zgradb pred gradnjo, med njo in po njej. Analiziranje vseh površin zgradbe in ne samo posameznih točk omogoča podroben vpogled v deformacije in s tem dokumentiranje dokazov za podprte odločitve v življenskem ciklu zgradb.

V posnetku je primer dveh skeniranj cerkve v različnih časovnih obdobjih. Prikaz izvedbe analize deformacije strehe objekta nam pokaže geometrijske spremembe, ki so lahko rezultat različnih obremenitev objekta (sneg na strehi), rezultat staranja objekta (popuščanje lesenega ostrešja) ali stanje pred in po gradbenem posegu (renovacija ostrešja). Neskončne možnosti, ki jih odpirata 3D skeniranje in možnosti analize zajetih podatkov prinašata varnen ter profesionalen pristop k odločitvam v življenskem ciklju zgradb in infrastructure.