Webinar: CAMWorks Shopfloor

Featured Video Play Icon

CAMWorks ShopFloor CNC operaterjem v industriji omogoča brezhibno, enostavno in zanesljivo prejemanje informacij s strani tehnologa, ki uporablja CAMWorks ali SOLIDWORKS CAM.
Z le eno datoteko operater prejme vse informacije za pripravo stroja in varno izvajanje obdelave brez napak. S tem se bistveno skrajša čas priprave stroja, zmanjša možnost pomot pri menjavi revizij ter znižajo stroški vzdrževanja.

Več o CAMWorks: https://camworks.ib-caddy.com