CADDY4SW – Surface To Body

Surface to Body funkcija omogoča izris ravnih plošč na osnovi pred-definirane površine (surface) na nivoju kosa. Poleg izrisa plošč se samodejno izračunajo koti med sosednjimi površinami in izdela tudi raven odrez za sestavljanje.

Osnovne možnosti funkcije Surface to Body:

 • Za uspešen izris ravnih plošč in odrezov po robovih je potrebno površino pregledati in se prepričati, da so vse površine (face) planarne. V nasprotnem primer ni možno izračunati kota med dvema površinam.
 • Za pregled ukrivljenosti površin lahko uporabite funkcijo Curvature, ki se nahaja pod Evaluate zavihkom.
 • Za popravljanje površine lahko uporabljate funkcije SOLIDWORKS Surface modula. Pogoj je, da pred uporabo funkcije Surface To Body ustvarite planarne površine.
 • Ob zagonu funkcije Surface To Body je potrebno vpisati raztezek in debelino plošče.
 • Vpisani raztezek je dodatek plošči, da lahko z referenčnimi ravninami odrežemo robove pod naklonom. Funkcija nima možnosti dodajanja ali odvzemanja materiala za pravilen odrez roba pod naklonom.
 • Na voljo imamo možnost izbire strani izrisa ploščatih teles, glede na vnaprej pripravljeno površino (surface).

Osnovni koraki uporabe funkcije Surface to Body:

Za vsako ploščo se v drevesni strukturi ustvarijo:

 • Referenčne ravnine po posameznem robu površine (face) glede na izračunan kot z sosednjo površino (face),
 • Kopija površine (face),
 • Raztezek površine (face) kot smo ga vpisali ob zagonu funkcije Surface To Body,
 • Odebelitev na vrednost vpisano ob zagonu funkcije Surface To Body,
 • Razdelitev plošče glede na referenčne ravnine. V tem primeru funkcija izbere največje telo katero obdrži kot končno obliko plošče. Za manjše plošče je potrebno upoštevati manjši raztezek – v nasprotnem primeru bo samodejno izbrana napačna plošča

Na osnovi površine lahko izdelamo po eno ploščo za posamezno površino (face) ali pa izberemo celotno površino in samodejno ustvarimo vse plošče.

Da dobimo želene plošče na osnovi površine, je potrebno površino pred-definirati:
– Obliko končnega izdelka
– Razdelitev površin (face) za želeno število in oblike plošč

Ko imamo plošče izrisane, lahko več-telesni kos shranimo v sestav s funkcijo Save Bodies in nadaljujemo z obdelavo posameznih plošč.

Dodatno imamo možnost izbire strani izrisa ploščatih teles, glede na vnaprej pripravljeno površino (surface). Na voljo imamo tri možnosti:

 • ThickenSideOne: Izris ploskev na sprednji/zunanji strani za posamezen segment površine glede na določeno debelino.
 • ThickenSideTwo: Izris ploskev na zadnji/notranji strani za posamezen segment površine glede na določeno debelino.
 • ThickenSideBoth: Izris simetričnih ploskev za posemezen segment površine. V tem primeru se izriše ploskev z dvojno debelino od vpisane v nastavitvah izrisa.

 

Za hitrejše določanje pravilne smeri izrisa ploskev si lahko pomagate s SOLIDWORKS funkcijo “Thicken”, kjer s pomočjo predogleda lahko vidite smer izrisa ploskve.