CADDY4SW – Export/Import Cameras

Export/Import Cameras je funkcija namenjena studijskemu renderiranju in omogoča izvoz in uvoz ene ali več SOLIDWORKS kamer.

Osnovne možnosti funkcije Export/Import Cameras:

 • Predhodno postavljene kamere v SOLIDWORKS okolju lahko izvozite in nato uvozite za renderiranje preostalih produktov.
 • Izvozimo lahko eno ali več kamer.
 • Če imamo definiranih več kamer v eni datoteki in želimo izvoziti posamezno ali kombinacije več kamer v različne datoteke je potrebno pred vsakim izvozom XML datoteko preimenovati ali shraniti na drugo lokacijo. V nasprotnem primeru se predhodno izvožene kamere prepišejo z zadnjim izvozom.
 • Izvožene SOLIDWORKS kamere iz nivoja kosa ali sestava lahko uvozimo v katerokoli datoteko kosa ali sestava. Nismo omejeni na kamere enakega nivoja.

Osnovni koraki uporabe funkcije Export/Import Cameras:

 • S klikom na Export/Import Cameras se nam odpre pogovorno okno:
  • Select cameras to export: V seznamu pod »Select camers to export« se nam ustvari seznam vseh definiranih SOLIDWORKS kamer v odprtem dokumentu. Izberemo eno ali več kamer za izvoz.
  • Write to XML: Kamere se zapišejo v XML datoteko. S klikom na »Write to XML« se odpre okno »Iskanje mape« in privzeto se nastavi pot shranjevanja do mape kjer je shranjen odprt dokument v SOLIDWORKS-u. Določimo lahko novo pot ali dodamo novo mapo. Ime XML datoteke je enako datoteki iz katere izvažamo kamere.

 • Uvoz kamer se izvede preko istega pogovornega okna.
  • Existing XML file: Izberemo XML datoteko predhodno izvoženih kamer z »Browse…«.
  • Import XML Cameras: Z »Import XML Cameras« zaženemo proces uvoza kamer. Uvožene kamere se shranijo z enakimi nastavitvami ter imenom kot so bile izvožene.