CADDY4SW – BarcodeEncode

Funkcija BarcodeEncode omogoča uporabnikom avtomatiziran način generiranje enkodirane vrednosti (Code 128).

Osnovne možnosti funkcije BarcodeEncode:

  • Določimo enega ali več parametrov v SOLIDWORKS Custom Properties katere želimo zapisati v ekodirani zapis.
  • Za določene parametre se ustvarijo novi pred-definirani parametri v SOLIDWORKS Custom Properties in pretvorjeno vrednostjo.
  • Vrednost novega parametra se zapiše preko funkcije Code128.

Vhodna vrednost »Naziv« se preko funkcije Code128 zapiše v vrednost »Enkodirana koda«.

Osnovni koraki uporabe funkcije BarcodeEncode:

Primer Custom Properties maske – vrednost Naziv je vhodni podatek za funkcijo Code128.

1. Na zavihku CADDY4SWse kliknemo na BarcodeEncode za zagon maske. Na maski BarcodeEncode se vpiše 1 ali več pravil za generiranje kode po principu: Vhod – funkcija – izhod. Na spodnjem primeru je vpisano pravilo, kjer Custom Property “Naziv “ preko funkcije Code128 zapiše enkodirano vrednost v spremenljivko “Enkodirana koda”. S pritiskom na gumb Add se doda pravilo v seznam pravil. Za brisanje se izbere vrstico na seznamu in pritisne tipko “Delete”. Po vpisu 1 ali več pravil se spremembe shrani s pritiskom na gumb “Save Settings”.

2.  Klinemo Run Encode za generiranje kodiranja.

3.V kolikor se vrednost uspešno zapiše, se pokaže potrditveno okno. V kolikor pride do napake, se pojavi okno z napako.

4. Rezultat enkodiranja je prikazan na spodnji sliki.

5. Za prikaz kodiranih vrednosti kot Bar kode (na primer v glavi risbe), moramo le-teizpisati s pisavo (font-om) namenjeno izpisu kodiranih vrednosti. Primer na spodnji risbi z uporabo fonta Libre Barcode 128.