3DEXPERIENCE DraftSight

Featured Video Play Icon

DraftSight je program za kreiranje, urejanje, pregledovanje in označevanje DWG načrtov. Sedaj deluje tudi v povezavi s 3DExperience platformo.
Tako lahko izkoriščamo prednosti spletnega okolja 3DEXPERIENCe, kar vključuje povezovanje in sodelovanje med vsemi deležnike v in zunaj podjetja tako na področju razvoja in konstrukcije kot same proizvodnje.
DWG datoteke sedaj shranjujemo na oblačni strežnik, lahko pa izkoriščamo tudi ostalo 3DExperience funkcinalnost kot je enostavno vpostavljanje okoljih za varno sodelovanje, komunikacija med uporabniki vključno z dodeljevanjem opravil.