CheckMate SoftFit Solver – vizualizacija CMM meritev za lažje razumevanje in odločanje o spremembah

CheckMate SoftFit Solver je modul znotraj družine CheckMate, ki imogoča vodjem proizvodnje in kakovosti, da s pomočjo “what-if”(“kaj pa če”) orodij obvladujejo:

 • razvoj scenarijev “best-fix” (“najboljši popravek”) za neskladne dele s prevajanjem zapletenih rezultatov v korektivne ukrepe, ki jih je enostavno razložiti. Simulacije s programom CheckMate SoftFit Solver prikazujejo vpliv popravkov dimenzij na problematičnih področjih in kako bodo te spremembe vplivale na vse druge značilnosti dela.
 • izdelava “robust tooling” (“robustnega orodja”). Z namenom izdelave orodja z manj popravki in posledično podaljšano življenjsko dobo orodja.
 • ocenjevanje najbolj zapletenih GD&T, odpravljanje tveganja za sprejemanje slabih delov ali zavrnitev dobrih delov.
 • uporaba funkcionalnih meril sprejemljivosti za ocenjevanje sposobnosti neskladnih delov.

CheckMate SoftFit Solver je najboljša izbira, ko je potrebno ugotoviti osnovni vzrok dimenzijskih težav za potrebne ukrepe za popravke ali izboljšavo proizvodnega postopka.

CheckMate SoftFit Solver ima sposobnost istočasnega izvajanja operacij na izbranih funkcijah in / ali funkcionalnih skupinah na enem ali v več kosih. Pristop WSIWYG poganja sposobnost “what-if” in omogoča prikazovanje rezultatov v realnem času, vključno z izračuni SPC, kar pomeni, da lahko v nekaj minutah praktično ocenite številne možne scenarije rešitve, s čimer odpravite zamudne in drage iteracije izdelave.

CheckMate SoftFit Solver poleg svojih več aplikacijskih algoritmov nudi robustne kontrole, ki omogočajo:

 • omejitev svobodo vrtenja in prevajanja
 • izotopsko ali diferencialno skaliranje (Isotropic or Differential scaling)
 • odmik materiala (material offset)
 • organizacijo funkcionalne skupine neposredno z imenom in vrsto lastnosti ter toleranco, ki je že določena v CAD. Plus dodajanje dodatnih uporabniško določenih meril.
 • izvajanje operacij na posameznih delih kosa ali skupaj na več delih kosa
 • dodajanje toleranc
 • samodejne skripte za ponavljajoča se opravila v okolju SOLIDWORKS.

Namesto, da bi v CMM poročilih strmeli v morje števil, vizualizirajte meritve na CAD-u in v nekaj sekundah poiščite najboljši popravek.
V spodnjem video je prikazano delovanje modula CheckMate SoftFit Solver.

VIR: http://info.originintl.com/products/checkmate/softfit