FARO Super 6DoF TrackArm

Featured Video Play Icon

Kako hitro in natančno zajeti velike predmete v 3D model?
Rešitev je kombinacija FARO sledilca FARO Vantage Laser Tracker in ene ali več skenirno-merilnih rok FARO Quantum ScanArm. FARO Vantage Laser tracker zazna vsako posamezno roko in jo registrira v enoten koordinatni sistem.
Povezovanje teh naprav med seboj je enostavno. Preprosto postavimo sferični retroreflektor (SMR) na posamezno roko in jo tako povežite s sledilcem FARO Vantage Tracker. Zatem lahko skenirate ali uporabljate tipalo tudi zunaj vidnega polja sledilca. Pri prestavitvi skenirno-merilne roke na novo pozicijo je potrebno znova povezati sledilec z roko s pomočjo retroreflektorske kroglice.
Možno je povezati več skenirno-merilnih rok za vzporedno skeniranje. Na tak način lahko zelo pohitrimo proces skeniranja.
Tako pridobljene skenirane podatke lahko primerjamo z 3D CAD modelom ter analiziramo razlike z barvnim mapiranjem.