SOLIDWORKS Electrical – definicija tipa na simbolu

Featured Video Play Icon

Dobrodošli v tretjem prispevku, kjer si bomo ogledali SOLIDWORKS Electrical (https://solidworks.ib-caddy.com/products/sw_electrical.php) in v program vključene funkcije. V tem prispevku si bomo ogledali kako lahko na simbol definiramo tip (Manufacturer part).

Tip predstavlja komponento, ki jo kupimo in uporabimo v našem končnem projektu. Tipi se shranjujejo v knjižnici. Seveda lahko v knjižnico dodamo svoje tipe. Tipi vsebujejo metapodatke produkta ter konekcijske točke. Z uporabo tipov se pravilno izpolnijo popisi in preveri se, da se pravilno povežejo komponente.

V sledečem prispevku si bomo ogledali kako definirati kable.

Vir: https://blogs.solidworks.com/teacher/2019/11/solidworks-electrical-formula-sae-tutorial-assigning-creating-and-modifying-manufacturer-part.html