Stormbee dron + FARO Focus 3D skener

Prvi Stormbee dron skupaj s FARO Focus 360° skenerjem za 3D skeniranjem iz zraka je prispel in je pripravljen za dobavo končnemu uporabniku.
Taka kombinacija je izjemno primerna in učinkovita v primeru skeniranja komplesnih infrastukturnih objektov kot so mostovi, viadukti, križišča, pa tudi industrijskih objektov in postrojenj kot so npr. elektro razdelilne postaje, daljnovodi, cevovodi, plinovodi ipd.

Želite izvedeti več? Potem pokličite IB-CADDY na (01) 566 12 55 ali pa nam pišite na info@ib.caddy.si