Trije razlogi za nadgradnjo na SOLIDWORKS 2020

Vedno iščemo načine za hitrejše in pametnejše modeliranje. S SOLIDWORKS® 2020 bodo izboljšave modeliranja zavarjene konstrukcije, delo z velikimi sestavi in risbe zagotovile več odličnih razlogov za nadgradnjo, kar bo prineslo večjo produktivnost in večje zmogljivosti.

  1. Izboljšane opcije izrisa varjenih konstrukcij. Lani je bila v SOLIDWORKS 2019 predstavljena funkcionalnost Structure Systems, novo funkcionalnost zmogljive zasnove za varjene konstrukcije, ki uporabnikom zagotavljajo več možnosti in učinkovitosti ter odpirajo pot številnim prihodnjim projektom za izboljšanje. SOLIDWORKS 2020 vključuje podporo ukrivljenih profilov in razmnoževanje z Pattern funkcijo, tako da lahko hitreje ustvarite večje strukture z manj kliki.

  1. Kompleksni delovni tokovi z Top-Down metodo v sestavu je lahko težavno. Naslednjemu podsestavu moramo dodati referenco na glavni sestav, kar pomeni da je potrebno odpreti celotni sestav.

 

V tem primeru se soočamo z perfomančnimi zmogljivosti, kakor tudi težav upravljanja s podatki. Nova funkcija Envelope Publisher nam olajša ta izziv. Envelope je poenostavljen prikaz večje geometrijske skupine, kar omogoča uporabniku povezovanje referenc na višji nivo sestava brez da bi ta sestav odprli.

Če delate v sestavu z metodo Top-Down, vam bo Envelope Publisher izboljšal performančne izzive in poenostavil upravljanje podatkov.

  1. Kjer so kompleksni dizajni, so tudi kompleksne risbe kar predstavlja področje kjer si vsi želimo boljše performance. Detailing Mode omogča uporabnikom urejanje risb v delčku prejšnjega časa, saj ni več potrebno naložiti podatke 3D modela v ozadju.

To pomeni da se risba odpre bliskovito hitreje in interakcije uporabnikov so še hitrejše. Detailing Mode je verjetno najbolj popularna novost v SOLIDWORKS 2020 saj je hitrost urejanja risb ključnega pomena za vsakega uporabnika. Z Detailing Mode uporbnikom ni potrebno več čakati da dolgo odpiranje in osveževanje pogledov da se lahko lotijo urejevanja.

Posodobljena funkcionalnost Structure Systems za varjene konstrukcije, nova funkcija Envelope Publisher za Top-Down metodo v sestavu, in bliskovito hitra funkcija Detailing Mode za risbe so samo nekatere poudarjene novosti verzije SOLIDWORKS 2020. Omenje osnovne funkcije so na voljo v vseh paketih SOLIDWORKS Standard, Professional in Premium in so lahko v pomoč vsakemu uporabniku za hitrejše in pametnejše modeliranje.