Urejanje oblaka točk v programu DraftSight

Featured Video Play Icon

3D skeniranje je v zadnjem obdobju pridobilo na popularnost zaradi hitrega zajema podatkov. Taki skenerji potem zapišejo posnetek v okoliki vokslov (t.j. 3D točk), ki imajo definiran položaj v prostoru, včasih pa tudi barvo. Tako npr tipičen sken neke zgradbe obsega na miljone točk. To imenujemo oblak točk.
V naslednjem koraku je potrebno te točke prenesti v nek CAD program, kjer jih lahko nadalnje obdelamo. Brez ustrezne dodatne funkcionalnosti pa so oblaki točk zaradi obsežnosti podatkov običajno precejšen zalogaj za CAM program.

V začetku letošnjega leta je program DraftSight bogatejši za dodatek UNDET Point Cloud for DraftSight, ki podpira uporabo oblaka točk na običajnem računalniku. S tem modulom lahko prevzamemo in obdelamo tudi zelo velike oblake točk, rezultat pa zapišemo v DWG format.