3D Natisnjena Maketa Reaktorja (TECHNOBELL d.o.o.)

Ljudje smo vizualna bitja in dejstvo je, da si stvari lažje predstavljamo, kadar jih vidimo na sliki, risbi, skici ali kot 3D model. Za najboljšo predstavitev ideje, koncepta ali produkta se pa izdela fizična maketa. V sodelovanju s podjetjem TECHNOBELL d.o.o. smo s pomočjo SOLIDWORKS programske opreme in 3D tiskalnikov izdelali sestavljivo maketo, ki odlično prikazuje tako zunanji kot notranji zgled reaktorja za proizvodnjo anhidrida maleinske kisline.

Slika 1: Maketa predstavlja patentiran reaktor za proizvodnjo anhidrida maleinske kisline s kemijsko oksidacijo n-butana preko katalizatorja iz vanadijevega in fosforjevega pentoksida

Zaradi kompleksnosti oblik, majhnih podrobnostih, številnih različnih kosov, pregona časa in želje po čudoviti maketi smo za izdelavo uporabili SLA (Stereolithography) tehnologjo 3D tiskanja. Tehnologija temeljni na fotopolimerizaciji, kjer se tekoči fotopolimer (smola) strdi ob izpostavitviji UV svetlobnega vira. Prednosti te tehnologije so izdelava kosov, ki imajo izrazite in majhne detajle, gladke površine, kot pri brizgani plastiki, hitro tiskanje večjega števila kosov hkrati in širok spekter materialov. Poleg tega so materiali SLA tehnologije primerni tudi za barvanje in je tehnologija kot nalašč primerna za izdelavo maket.

Slika 2: Prikaz reaktoja v SOLIDWORKS delovnem okolju.

TECHNOBELL inženirji in oblikovalci so 3D sestav reaktorja ustrezno razdelili in prilagodili tolerance za sestavljanje ter debelino elemntov za uspešen tisk na SLA tiskalniku. Potrebno je bilo predvideti postopek barvanja in sestavljanja, da se je lahko maketo po izdelavi hitro in brez kakršnihkoli zapletov pobarvalo in sestavilo.

Slika 3: Prikaz vseh 52 natisnjenih kosov makete pred barvanjem

»Model predstavlja patentiran reaktor za proizvodnjo anhidrida maleinske kisline s kemijsko oksidacijo n-butana preko katalizatorja iz vanadijevega in fosforjevega pentoksida. 120° prerez odlično prikazuje njegovo glavno konkurenčno prednost in sicer dve ločeni coni (vsaka označena s svojo barvo) za pretok hladilnega medija okoli reakcijskih cevi v katerih poteka močno ekostermna reakcija katera generira višek toplote, ki jo je potrebno odvzeti. Del hladilnega medija potuje skozi cevni toplotni izmenjevalec (1 izmenjevalec na cono), kjer odda toploto vodi, katera termosifonsko kroži na cevni strani. Temperaturo krožečega hladilnega medija v obeh conah reguliramo ločeno preko termičnih ventilov. Zadosten pretok hladilnega medija zagotavlja centralno montirana aksialna črpalka z dvema propelerjema na isti gredi.
Reaktor je generalno predstavljen v razmerju 1:35, sicer malce popačen pri določen debelinah za lažjo predstavitev in enostavnejšo izdelavo.«

TECHNOBELL d.o.o.


Slika 4: Maketa predstavlja reaktor v razmerju 1:35

Maketa reaktorja je sestavljiva na način, da je prenosljiva preko letalskega transporta in že izpolnjuje svojo funkcijo na sejmih in drugih predstavitvenih dogodkih.
Zahvaljujemo se podjetju TECHNOBELL d.o.o. za sodelovanje in možnosti deljenja tega primera.