FARO Visual Inspect – vizuelna metrologija na iPad tablici

Featured Video Play Icon

FARO Visual Inspect je zmogljiva mobilna rešitev za nadzor proizvodnih procesov kar z uporabo iPad-a. Omogoča intuitivno pregledovanje ter uporabo zapletenih 3D podatkov o kosih in sestavih ter pripadajočih informacij, kot so podrobnosti o procesu in delovnem toku. Funkcionalnost osnovnega paketa razširja še FARO Visual Inspect AR, ki omogoča inovativno uporabo obogatene resničnosti.

Za optimalno upravljanje podatkov v Visual Inspect-u lahko operaterji z vmesnikom FARO Visual Inspect CAD Translator 3D podatke pretvorijo v močno stisnjeno obliko, kar je osnova za izjemno hitro nalaganje ogromnih podatkovnih zbirk.

Intuitivno mobilno orodje FARO Visual Inspect operaterjem s pomočjo spodaj opisanih kljlučnih funkcij pomaga, da izboljšajo učinkovitost svojih proizvodnih procesov.

Intuitivne funkcije na dotik

Uporabnik delo opravlja s preprostimi gestami, kar poenostavi operacije kot so translacija in vrtenje 3D elementov ter zoom. Tudi kompleksnejše večkoračne operacije nad trenutno izbranim 3D elementom so hitro dostopne preko kontekstnega menija.

Merjenje

Na podlagi inteligentnih merilnih funkcij in interakcije s 3D-podatki lahko uporabnik pridobi dodatne uporabne podrobnosti o značilkah modela (angl. features). Na voljo so enostavno dostopne absolutne in relativne meritve točk, robov, površin, polmerov in kotov. Te informacije so operaterju v pomoč za učinkovitejše upravljanje z nalogami.

Seciranje

Celovite funkcije uporabnikom omogočajo seciranje kosov in sestavov v realnem času ali po korakih.  Glede na specifične zahteve lahko v dani situaciji izberejo različne poglede prereza, kot sta 2D ali 3D, in izpolnjeni ali neizpolnjeni.

Dokumentacija

Uporabnik lahko znotraj 3D pregledovalnika v realnem času dodaja opombe v obliki besedila in slike, kar omogoča označevanje napak ali dodajanje nasvetov za druge uporabnike. Poleg tega lahko operater za posamezne komponente in značilke določi stanje oziroma rezultat preverjanja (unchecked, checked, wrong). Obvestila in rezultate takšnih pregledov pa je mogoče v formatu xlsx tudi izvoziti za nadaljnje postopke.

QR skeniranje

Uporabnik lahko 3D model odpre s skeniranjem QR kode, ki je nameščena na ustreznem kosu ali sestavu. To olajša in optimizira potek dela, saj nam ni treba vedeti imena kosa, ki ga želimo odpreti. To omogoča občutno povečanje učinkovitosti, zlasti pri veliki količini kosov, ki jih je treba preveriti.

Prenos podatkov z rešitvami v oblaku

Z brezhibno integracijo rešitev za prenos podatkov preko oblaka podpira tudi industrijo 4.0.

Obogatena resničnost z markerji

Z vgrajeno kamero tabličnega računalnika je mogoče v realnem času izvesti prekrivanje proizvedenega objekta z virtualnimi podatki 3D modela, vključno z vsemi informacijami o procesu in delovnem toku. Natančno ujemanje med virtualnim in resničnim svetom zagotavlja preprost sistem ujemanja markerjev, ki jih na objekt namesti uporabnik. Markerji so nato, tudi v slabih svetlobnih pogojih, zanesljivo in samodejno prepoznani v aplikaciji.

Obogatena resničnost brez markerjev

3D točke na CAD modelu lahko povežemo z 2D točkami na sliki proizvedenega objekta ter model tako brez markerjev natančno prikažemo čez sliko. To nam omogoča učinkovit postopek analize tudi v zahtevnih pogojih, npr. kadar postavitev markerjev ni mogoča zaradi omejenosti prostora ali pa je sestav zelo velik.

Lokacijsko in časovno neodvisno prekrivanje

Operaterji lahko na sami lokaciji zgolj zajamejo slike objekta, kasneje pa jih prekrijejo še s CAD podatki. Poleg tega so izdelana prekrivanja shranjena in jih je mogoče reproducirati kjerkoli in kadarkoli.