caddy4SW 2.0

Izšla je nova verzija SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW 2.0, ki prinaša nove funkcije in izboljšave obstoječih funkcij.

IB-CADDY d.o.o. svojim uporabnikom, ki imajo aktivno letno vzdrževanje programa SOLIDWORKS, ponuja enostaven vmesnik caddy4SW.

caddy4SW je vmesnik, ki uporabnikom omogoča avtomatizacijo enostavnih ponavljajočih postopkov.

V novi verziji so dodane nove funkcionalnosti:

 • Add/Change Materials
 • Update Desing Tabels
 • Export/Import Cameras
 • Surface To Body

Posodobljena je tudi funkcionalnost opcije SheetMetal2DXF.

POSNETKI: Vse funkcionalnosti caddy4SW

 1. Add/Change Materials

 • Add/Change Material funkcija omogoča dodajanje ali spreminjanje SOLIDWORKS materialov na nivoju kosa ali telesa.
 • Dodamo ali zamenjamo lahko material s katerim koli materialom, ki ga imamo definiranega v SOLIDWORKS knjižnici. Urejanje izvedemo v excelu.
 • Funkcija je namenjena dodajanju materialov uvoženih sestavov, na primer iz STEP datoteke ali za pregled in urejanje sestava ustvarjenega v SOLIDWORKS-u.

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 1. Update Desing Tabels

  • Update Design Table funkcija omogoča avtomatizacijo procesa na osnovi SOLIDWORKS Desing Table funkcionalnosti.
  • Avtomatizacija je narejena na osnovi:
   • »Master« excel: datoteka z naborom parametrov in vrednosti
   • SOLIDWORKS model
   • Desing Table: vključuje spremenjljivke komponent in parametre iz master excela
   • Update Desing Table: nova funkcionalnost SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW, ki avtomatizirano opravi posodobitev vrednosti parametrov iz master excela v posamezni design table komponente.

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 1. Export/Import Cameras

  • Import/Export Cameras je funkcija namenjena studijskemu renderiranju in omogoča izvoz in uvoz ene ali več SOLIDWORKS kamer.
  • Predhodno postavljene kamere v SOLIDWORKS okolju lahko izvozite in nato uvozite za renderiranje preostalih produktov.

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 1. Surface To Body

 • Surface to Body funkcija omogoča izris ravnih plošč na osnovi pred-definirane površine (surface) na nivoju kosa.
 • Poleg izrisa plošč se samodejno izračuna kot med sosednjimi površinami in tudi izdela raven odrez za sestavljanje.
 • Površina je lahko lomljena po robu. Same površine (face) pa ne smejo biti ukrivljene.
 • Na osnovi površine lahko izdelamo po eno ploščo za posamezno površino (face) ali pa izberemo celotno površino in samodejno ustvarimo vse plošče.

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 1. SheetMetal2DXF

 • Automatiziran proces izvoza razvitih pločevinastih kosov ustvarjenih v SOLIDWORKS-u z Sheet Metal modulom
 • Možen izvoz pločevinastih kosov na nivoju kosa ali sestava za eno ali več konfiguracij
  • Nivo kosa
   • Možnost izvoza posamezne pločevine
   • Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov
   • Izbira konfiguracij za izvoz (ena ali več konfiguracij hkrati)
   • V primeru več telesnih kosov se posamezno telo izvozi v samostojno datoteko
  • Nivo sestava
   • Izvoz vseh pločevinastih kosov narejenih z Sheet Metal modulom znotraj sestava
   • Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov za predhodno določene konfiguracije v sestavu
  • Nove funkcionalnosti v caddy4SW 2.0 so:
   • Možnost izbire tipa izvožene datoteke v DXF (razvite pločevine) ali STEP 214 (nerazvite pločevine)

Nova opcija pri funkciji SheetMetal2DXF je tudi možnost izbire izvoza v DXF ali STEP 214 datoteko. Imamo tudi možnost izvoza v oba formata hkrati.

Nova opcija izvoza v STEP 214 deluje po istem postopku kot izvoz v DXF s sledečima razlikama:

 • Namesto 2D DXF datoteke se ustvari 3D STEP datoteka.
 •  Pločevine niso v razvitem stanju.

Izvoz v STEP 214 je namenjen predvsem uporabnikom, ki za razrez in krivljenje pločevine uporabljajo programe kot so naprimer TrueTops za TRUMPF stroje.

 • Določanje lokacije shranjevanja izvoženih DXF in/ali STEP 214 datotek

Za shranjevanje DXF datotek se privzeto nastavi pot do lokacije kjer je shranjena odprta datoteka v SOLIDWORKS-u. S klikom na Browse… imamo možnost izbire nove lokacije in ustvarjanja nove mape v katero izvozimo DXF datoteke.

 • Sortiranje DXF in/ali STEP 214 datotek

DXF datoteke se izvozijo v mape glede na material in debelino pločevine. To pomeni, da se ustvarijo mape glede kombinacije materiala in debeline v sestavu ali več telesnem kosu. Za več telesne kose material lahko določimo na nivoju kosa ali telesa.

 • Izvoz DXF in/ali STEP 214 datotek glede na izbrane konfiguracije v sestavu

V primeru, da imamo v sestavu produkt narejen v več variantah s konfiguracijami, lahko sedaj izberemo za katere variante (konfiguracije ) želimo izvoziti pločevinaste kose. S tem izvozimo vse pločevinaste kose v enem koraku in ni potrebno spreminjati konfiguracij pred vsakim izvozom.

 • Ime DXF in STEP datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Ime gradnika »Flat-Pattern«-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
 • Ime mape je sestavljeno iz »Sheet Metal-SOLIDWORKS Material-Debelina Pločevine«.

V primeru, da nimamo definiranega materiala v SOLIDWORKS-u, se v imenu mape in DXF datoteke namesto materiala zapiše »UnknownMaterial«.

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 1. Bounding Box

 • Omogoča hiter prikaz in izračun prostorskega obsega enega ali več teles kosa ali sestava glede na koordinatni sistem v SOLIDWORKS-u. Vrednosti prostorskega obsega pa se zapišejo v Custom Properties, kar pomeni, da jih lahko uporabimo za izpis na risbi, glavi risbe ali kosovnico.
 • Na nivoju kosa lahko izračunamo prostorski obseg za:
  • Eno ali več teles
  • Proste površine
  • Družino podobnih kosov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
  • Uvožena telesa
 • Na nivoju sestava lahko izračunamo prostorski obseg za:
 • Sestav kot celoto
 • Družino podobnih sestavov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
 • Glede na nivo (kos ali sestav) in število konfiguracij funkcija Bounding Box v Custom Properties ali Configuration Specific vedno samodejno doda štiri parametre in vrednosti:
  • 3D Bounding Box X length
  • 3D Bounding Box Y length
  • 3D Bounding Box Z length
  • 3D Bounding Box XxYxZ length
 • V drevesni strukturi se ustvari novi 3DSketch (3DBoundingBox(ime telesa)), ki nam vizualno prikaže prostorski obseg.

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 1. BarcodeEncode

 • funkcija BarcodeEncode omogoča uporabnikom avtomatiziran način generiranje enkodirane vrednosti (Code 128)
 • Pod BarcodeSettings določimo katero določimo ime lastnosti katere vrednost želimo pretvoriti v novo lastnost z enkodirano vrednostjo

Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).

 

Več o funkcionalnostih caddy4SW si lahko ogledate na IB-CADDY Forum na naslednji povezavi https://forum.ib-caddy.com/viewforum.php?f=23

Nabor funkcionalnosti se bo s časom povečal glede na zahteve uporabnikov SOLIDWORKS-a. Vaše predloge pa nam lahko sporočite na IB-CADDY Forum.

Aktualno verzijo SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW 2.0 si lahko prenesete na naslednji povezavi
https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=23&t=832