Napredno dizajniranje produktov za Indutrijo 4.0

Industrija 4.0 prinaša številne izzive na različnih področjih. NVIDIA Quadro platforma omogoča radikalne spremembe tradicionalnim procesov v podjetjih z vključevanjem številnih naprednih metod kot so umetna inteligenca, navidezna resničnost, fizično osnovano renderiranje, simulacije v realnem času in virtualizacija na področju 3D grafike.

Več informacij na https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/industry-4/mfg/ in pa v letaku na https://blogs.ib-caddy.com/wp-content/uploads/2019/10/quadro-print-apdi4-e-3.pdf