Primerjava med SOLIDWORKS Simulation in SIMULIA Structural Simulation Engineer na primeru stranke HYDAC

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS je leta 2018 določenim strankam, ki so uporabljale SOLIDWORKS Simulation Premium, ponudil testiranje njihove najnovejše rešitve za simulacije – SIMULIA Structural Simulation Engineer. SIMULIA Structural Simulation Engineer oz. SSE je napredna simulacijska rešitev, ki temelji na Abaqus tehnologiji, najboljši tehnologiji za preračun po metodi končnih elementov na trgu. SSE, ki blesti predvsem pri preračunu nelinearnih sistemov, je komplementaren produkt SOLIDWORKS Simulation modulom, ki so osredotočeni na reševanje linearnih problemov.

James Cardillo in Graham Young, glavna razvojna in simulacijska inženirja pri HYDAC, sta se pridružila Lighthouse programu (beta testiranje programa) in dovolila objavo dveh rezultatov testiranj. Pri obeh testih so se rezultati preračunali v SOLIDWORKS Simulation in SIMULIA Structural Simulation Engineer. O podjetju HYADC si lahko preberete na njihovi spletni strani: http://www.hydac-na.com.

V prvem primeru je bil cilj razviti nosilec, ki bi nosil filter. Tak nosilec se uporablja na strojih za mobilne hidravlične aplikacije. Z metodo končnih elementov se je preračunala napetost v nosilcu in določila območja, ki jih je bilo potrebno ojačati, da se je napetost spustila v sprejemljive meje. Po več iteracijah analiz in oblike nosilca, so inženirji prišli do oblike, ki zadošča vsem njihovim potrebam.

Preraču nosilca je bil linearen statičen preračun. Rezultati med SOLIDWORKS Simulation in SIMULIA Structural Simulation Engineer so bili enaki.

Čas preračuna na istem modelu in istem računalniku kaže, da je SOLIDWORKS Simulation hitreje preračunal analizo.

V drugem primeru se je preračunala že obstoječa oblika plastičnega nosilca, ki je bil preobremenjen. Zaradi plastičnih lastnosti materiala, je bila analiza izrazito nelinearna in računsko zahtevna. Prvi cilj analize je bil ugotoviti kako oblika popusti zaradi preobremenitve. Iz tega se je nato nadaljevalo v izboljšavo oblike, ki bi dodala ojačitve na kritična območja. Plastičen material se je opisal v nelinearni analizi.

Na primeru nelinearne analize pa se ja za boljšega izkazal SSE, ki je analizo preračunal 100% hitreje. V analizi je bilo vključenih več naprednih nelinearnosti (nelinearen material, nelinearen kontakt in velik premik).

Če povzamemo, v linearni analizi se je bolje odzval SOLIDWORKS Simulation, v nelinearni pa SIMULIA Structural Simulation Engineer.