GROB G550 – virtualna simulacija z EUREKA Virtual machining

Featured Video Play Icon

Z programom EUREKA G-code lahko točno virtualno simulirate delovanje CNC strojev na osnovi G kode in z upoštevanjem dejanske kinematike stroja. Kot je razvidno iz videa, je delovanje visrtualne simulacije praktično povsem enako kot dejansko delo na stroju.

Več o programu EUREKA G-Code je dostopno na https://eureka.ib-caddy.com/.