Povezovanje SOLIDWORKS Toolbox knjižnice v SOLIDWORKS PDM

Featured Video Play Icon

Številni SOLIDWORKS uporabniki, ki imajo verzijo SOLIDWORKS Professional ali SOLIDWORKS Premium, uporabljajo vgrajeni modul SOLIDWORKS Toolbox. To je knjižnica standardnih delov (vijaki, matice, podložke, ….), ki so razvrščeni po različnih standardih in takoj na razpolago za uporabo.

V priloženem video prikazu si lahk opogledate, kako SOLIDWORKS Toolbox lahko povežete s SOLIDWORKS PDM sistemom, kar vam med drugim omogoča bolj učinkovito obvladovanje šifer v sestavih in tako posledično v kosovnicah.