SOLIDWORKS certifikati

Vsakdo se rad pohvali s svojim znanjem, sposobnostmi in dosežki. Tukaj lahko govorimo o dobrem igranju nogometa, dobri peki potice, doseganje vrhov gora itd. Seveda sem spada tudi znanje uspešne uporabe SOLIDWORKS-a. Kako pa lahko svoje sposobnosti dokažemo? Pri igranju nogometa je to dober rezultat in zmaga, pri peki potice so dokaz zadovoljni jedci, pri osvajanju gora pa slike iz vrha. Če pa se želimo pohvaliti z znanjem uporabe SOLIDWORKS-a, je najlažji način, da opravimo certifikat.

SOLIDWORKS certifikate delimo na 3 nivoje. Nivoji so:

 • CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate)
 • CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional)
 • CSWE (Certified SOLIDWORKS Expert).

Zahtevnost certifikatov raste od CSWA preko CSWP do CSWE. CSWA certifikati so torej osnovni certifikati, ki so namenjeni začetnim uporabnikom. S CSWA certifikatom uporabnik dokaže, da pozna osnove parametričnega modeliranja in dela v programu SOLIDWORKS. CSWA certifikat nakazuje delodajalcem, da uporabnik razume osnove programa in ima trdno podlago za hitro osvojitev naprednih tem pri delu s SOLIDWORKS-om. CSWP certifikat je namenjen uporabnikom, ki SOLIDWORKS redno in aktivno uporabljajo že več mesecev. S CSWP certifikatom uporabniki dokažejo, da so popolnoma osvojili osnove uporabe SOLIDWORKS-a in redno uporabljajo napredne tehnike modeliranja. Uporabniki s CSWE certifikatom pa imajo obsežno znanje na vseh področjih SOLIDWORKS-a. Zmožni so rešiti praktično vsak problem pri modeliranju.

Za začetne uporabnike se torej predlaga, da za prvi certifikat izberejo CSWA, uporabniki z več izkušnjami pa se lahko odločijo začeti kar s CSWP certifikatom.

Poleg do sedaj omenjenih certifikatov, pa SOLIDWORKS nudi še dodatne napredne CSWA in CSWP certifikate. Napredni CSWA certifikati so:

 • CSWA Sustainability
 • CSWA Electrical Design
 • CSWA Simulation
 • CSWA Additive Manufacturing

Med napredne CSWP certifikate pa spadajo:

 • CSWP Simulation
 • CSWP Flow Simulation
 • CSWP MBD
 • CSWP PDM Administrator
 • CSWPA Surfacing
 • CSWPA Weldments
 • CSWPA Mold Making
 • CSWPA Sheet Metal
 • CSWPA Drawing Tools

Na področju certifikatov je pred kratkim prišlo tudi do nekaterih sprememb. Te se nanašajo na pravila ponavljanja certifikata, če ga prvič niste uspešno opravili. Pred spremembo je bilo potrebno na ponovno opravljanje CSWE certifikata čakati 180 dni. Ta čas se je sedaj skrajšal na 90 dni. Za vse ostale certifikate je bilo potrebno čakati 30 dni, kar se je sedaj skrajšalo na 14 dni.

SOLIDWORKS certifikati so sicer plačljivi a so uporabniki z licencami, ki so pod vzdrževanjem, upravičeni do dveh brezplačnih certifikatov na leto. To je opisano na našem forumu. Študenti, dijaki in profesorji, ki so na šolah z določenimi paketi SOLIDWORKS licenc, imajo prav tako možnost opravljati brezplačnih izpitov. Za opravljanje certifikatov, se morajo obrniti na SOLIDWORKS administratorja na šoli ali fakulteti.

Več informacij o certifikatih lahko vidite na SOLIDWORKS spletni strani.