Uvoz CATIA datotek v SOLIDWORKS s SOLIDWORKS 3D Interconnect.

SOLIDWORKS 3D Interconnect odpira tudi CATIA V5 datoteke. Tako lahko v SOLIDWORKS uvažamo datoteke s končnicami .CATPart in .CATProduct. Uvoz je podprt za datoteke od verzije V5R8 do V5–6R2017.

Uvoz datotek preprosto izvedete z ukazom Open. V spustnem meniju izberete CATIA V5, izberite želeno datoteko in potrdite z Open. Enako kot velja za CAD formate drugih proizvajalcev tudi CATIA datoteke odprte z 3D Interconnect obdržijo povezavo z izvorno datoteko.

POMEMBNO: Odpiranje CATIA datotek je omogočeno le na nivoju SOLIDWORKS Premium!

Preden začnete z odpiranjem/uvozom datoteke preverite nastavitve uvoza ter ali je aktiviran SOLIDWORKS 3D Interconnect. Tools > Options > Import > Enable 3D Interconnect

Poleg odpiranja posameznih datotek kot SOLDIWORKS Part lahko CATIA datoteke uvažate tudi v sestav. Pri tem datoteko v sestav uvozite z orodjem Insert Component tool.